Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av akutt lymfatisk leukemi

Funn

Akutt lymfatisk leukemi deles inn i tidlig B-cellelinjetilhørighet (cirka 80 %), T-celle (cirka 10-15 %), B-celle med overflateimmunoglobulin (< 5 %).

Pasienter med Philadelphiakromosom-positiv akutt lymfatisk leukemi  har dårligere prognose, og representerer mer enn 20 % av tilfellene hos voksne. Forekomsten øker med alderen.

Omtrent 95 % av alle typer av akutt lymfatisk leukemi (untatt B-celle) har forhøyet deoxylnucleotidyltransferase (TdT) uttrykk. Dersom denne markøren er negativ, er diagnosen akutt lymfatisk leukemi tvilsom.

Akutt B-lymfoblastisk leukemi / B-lymfoblastlymfom, L1  eller L2

 • Utgår fra precursor-B-celler
 • Defineres ved lymfoblastmorfologi L1 eller L2
  • L1 – blaster med smal cytoplasmamembran (< 15 av kjernearealet), og færre enn 5 % promyelocytter, negativ diaminbenzidinperoksydase (DAB)-farging
  • L2 – færre enn 5 % promyelocytter, bredere cytoplasmamembran enn L1
  • immunfenotype som umodne B-celler

  Akutt T-lymfoblastisk leukemi / T-lyfoblastlymfom, L1  eller L2

  • Utgår fra precursor T-celler
  • Defineres ved lymfoblastmorfolog L1 eller L2
  • L1 – blaster med smal cytoplasmamembran (< 15 av kjernearealet), og færre enn 5 % promyelocytter, negativ diaminbenzidinperoksydase (DAB)-farging.  
  • L2 – færre enn 5 % promyelocytter, bredere cytoplasmamembran enn L1
  • immunfenotype som umodne T-celler
  • CD1a er negativ ved Pro tT og moden T-ALL, positiv ved cortical T-ALL

  Burkitts leukemi/lymfom L3

  • Utgår fra mer "modne" B-celler
  • Defineres med lymfoblastmorfologi (dypt basofilt cytoplasma, vakuoler, FAB L3)
  • Immunfenotype som modne B-celler
  • Karakteristisk karyotype
  • Disse leukemicellene har som regel en av tre translokasjoner: t(8;14), t(2;8), t(8;22).

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020