Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved leukemi

Akutt leukemi

Akutt leukemi debuterer gjerne med utvikling av symptomer over få dager til uker, av og til noen måneder.

Symptomene skyldes som oftest benmargssvikten:

  • anemisymptomer
  • infeksjoner på grunn av granulocytopeni
  • blødningstendens på grunn av trombocytopeni 
  • eventuelt forstyrrelser i koagulasjonssytemet

I tillegg har pasienten ofte B-symptomer:  

  • vekttap
  • residiverende feber
  • nattesvette

Ved klinisk undersøkelse av pasienter med akutt lymfatisk leukemi og akutt myelogen leukemi M4 (myelomonocyttleukemi) finner man ofte forstørrede lymfeknuter og hepatosplenomegali. Leukemiske infiltrater i tannkjøttet er ikke uvanlig ved akutt myelogen leukemi M4.

En del pasienter har petekkier og av og til ekkymoser. Pasienter med alvorlig neutropeni (granulocytter under 0,5 x 109/l) kan av og til utvikle livstruende systemiske bakterielle infeksjoner allerede før diagnosen er stilt.

En sjelden undergruppe av akutt myelogen leukemi; hypergranulær promyelocyttleukemi (M3) er klinisk karakterisert ved stor tilbøyelighet til å utvikle dekompensert disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) med stor blødnings- og tromboserisiko.

Kronisk leukemi

Kronisk leukemi har en mer snikende debut.

Ved kronisk myelogen leukemi finner man ofte moderat eller betydelig splenomegali, men sjelden eller aldri lymfeknutesvulst.

Ved kronisk lymfatisk leukemi finnes ofte moderat lokal eller generalisert lymfeknutesvulst og lett til moderat splenomegali.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020