oncolex logo
Utskriftsdato 19.9.2020

Referanser til leukemi

    1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer (2013), Helsedirektoratet
    2. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
    3. Baccarani M et al: European Leukemia Net recommendations for the management of chronic myeloid leukemia