Kirurgisk fjerning av tykktarm

Fjerning av tykktarm (kolonreseksjon) utføres ved tykktarmskreft. Målet med operasjonen er å helbrede sykdommen.

Inngrepet utføres også som lindrende behandling ved blødning, ved forsnevring i tarm eller ved kronisk lekkasje til hud eller annet hulorgan hos pasienter med lang forventet levetid på tross av fjernspredning.

Kreft i tykktarmen oppstår hyppigst i nedre del av tykktarmen (sigmoideum). Spredning via lymfesystemet skjer langs blodkarene til denne delen av tarmen. For å fjerne disse, fjernes nedre del av tarmen. Denne operasjonen egner seg godt å gjøre med kikkhullsteknikk.

Høyresidig tykktarmskreft forekommer omtrent halvparten så ofte som kreft i nedre del av tykktarmen, og er den nest hyppigste lokalisasjonen for kreft i tykktarmen. Spredning via lymfesystemet skjer langs blodkarene til tynn og tykktarm. For å fjerne disse opereres høyre del av tykktarmen bort.

Kreft i venstre del av tykktarmen forekommer langt sjeldnere enn høyresidig tykktarmskreft. Spredning via lymfesystemet skjer langs blodkarene til tykktarm på venstre side. For å fjerne disse fjernes venstre del av tykktarmen.

Beskrivelse av de vanligste inngrepene

Ved fjerning av tykktarm gis antibiotika før opersjonen for å forebygge infeksjon. Epiduralkateter legges inn i ryggen for smertebehandling og det legges inn blærekateter. Inngrepene utføres i narkose. All fjerning av tarm skjer etter følgende prinsipp:

  • Tarmstykkets blodkar identifiseres fra avgangen av hovedpulsåren og ut til tarmstykket og de deles. Tarmen deles ovenfor og nedenfor svulsten. Tarmen skjøtes, enten med tråd eller med «symaskin».
  • I noen tilfeller kan tarmen ikke skjøtes, enten fordi svulsten satt helt ned mot analkanalen eller fordi tarmens nedre del er sykelig forandret eller fordi svulsten ikke kunne fjernes. I slike tilfeller blir den øvre tarmende lagt ut gjennom en åpning i bukveggen (stomi).

Fjerning av nedre del av tykktarmen (sigmoid reseksjon)

Ved fjerning av nedre del av tykktarmen ligger pasienten i ryggleie på operasjonsbordet. Det legges vanligvis et midtlinjesnitt. Blodkarene lokaliseres ved avgangen fra nedre tarmfoldarterie (krøsarterie) og deles. Nedadgående tykktarm deles på begge sider av svulsten og vevsdelen tas ut. Det lages en skjøt  mellom nedadgående tykktarm og øvre endetarm. Det legges eventuelt inn et dren gjennom bukveggen for å fjerne eventuelt blodsiv i bukhulen.

Illustrasjon viser området som fjernes av tarm, blodkar og lymfeknuter.

Fjerning av nedre del av tykktarmen (sigmoid reseksjon)

Fjerning av høyre del av tykktarmen (høyresidig hemikolektomi)

Ved fjerning av høyre del av tykktarmen ligger pasienten i ryggleie på operasjonsbordet. Det legges vanligvis et midtlinjesnitt eller det lages et tverrsnitt over navlen gjennom den rette bukmuskelen. Blodkarene lokaliseres ved avgangen fra øvre tarmfoldarterie (krøsarterie) og deles. Tynntarmen deles circa 10 cm fra blindtarmen. Tverrgående tykktarm deles og vevsdelen tas ut. Det lages skjøt mellom tynntarm og tverrgående tykktarm. Det legges eventuelt inn et dren gjennom bukveggen for å fjerne eventuelt blodsiv i bukhulen.

 Illustrasjon viser området som fjernes av tarm, blodkar og lymfeknuter.

Fjerning av høyre del av tykktarmen (høyresidig hemikolektomi)

Fjerning av venstre del av tykktarmen (venstresidig hemikolektomi)

Ved fjerning av venstre del av tykktarmen ligger pasienten i ryggleie på operasjonsbordet. Det legges vanligvis et midtlinjesnitt. Blodkarene lokaliseres ved avgangen fra nedre tarmfoldarterie (krøsarterie) og deles. Tykktarm deles på begge sider av svulsten og vevsdelen tas ut. Det lages en skjøt mellom tverrgående tykktarm og nedre del av tykktarm. Det legges eventuelt inn et dren gjennom bukveggen for å fjerne eventuelt blodsiv i bukhulen.

Illustrasjon viser området som fjernes av tarm, blodkar og lymfeknuter. 

Pasienten kan stå opp og være i bevegelse om kvelden operasjonsdagen, eventuelt neste dag. 1. dag etter operasjonen kan pasienten begynne å drikke og spise.

Et eventuelt dren fjernes når det ikke lenger kommer friskt blod, vanligvis 2. til 3. dag. Blærekateteret fjernes 1. dag etter operasjonen, eller når pasienten er oppe og i bevegelse. Epiduralkateteret fjernes vanligvis 2. til 3. dag, og pasienten får smertestillende tabletter.

Pasienten utskrives etter cirka en uke.

Komplikasjoner ved kirurgi kan være lekkasje fra tarmskjøten. Midlertidig lammelse av tarmen er angitt hos cirka 5%. Bukbrokk i operasjonssåret kan forekomme.

Ved fjerning av høyre del av tykktarmen kan avføringen bli hyppigere og konsistensen bløtere.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon. Klikk for å se video