Kirurgisk fjerning av svulst med tarmskjøt

Ved lav fremre reseksjon (LFR) fjernes det meste av endetarmen og det anlegges en tarmskjøt til den nederste delen av endetarmen.
Inngrepet gjøres ved lokalisert endetarmskreft, når svulsten ikke vokser inn i omgivende strukturer. Ved forventet lang overlevelse, til tross for spredning, er operasjonen også aktuell som lindrende behandling. Målet med inngrepet er å helbrede sykdommen og/eller forhindre eller fjerne lokale komplikasjoner. Det tas sikte på å unngå skade på autonome bekkennerver og at pasienten beholder evnen til å holde på avføring.

Illustrasjon overgang tarm til bekken. Kirurgi ved tykktarmskreft.

Forløpet til nervene som styrer lukkefunksjonen for endetarmen, blære og ereksjonsfunksjonen (de autonome bekkennerver) på bekkenveggen.

Operasjonene utføres etter prinsippet for total mesorektal reseksjon (TME). Det vil si at omliggende fettvev (mesorektum) fjernes ved skarp disseksjon 5 cm nedenfor den makroskopiske svulsten hvis svulsten sitter minst 12 cm fra analåpningen. Dersom svulsten sitter nærmere analåpningen enn dette må mesorektum fjernes helt til bekkenbunnen.

Muligheten for å lage tarmskjøt avhenger av svulstens beliggenhet og størrelse, tranghet i bekkenet og grad av fedme.

Det lages vanligvis tarmskjøt når svulsten ligger minst 7 cm fra endetarmsåpningen, men ofte også ved lavere nivå.

Ved lav tarmskjøt og særlig etter strålebehandling legges ofte tynntarmen midlertidig frem som stomi. Denne legges vanligvis tilbake etter 6 uker.

Ulike typer skjøting av tarm

Før gjennomføring av lav fremre reseksjon blir pasienten forberedt på at det kan bli aktuelt med stomi, og plassering av denne avmerkes på huden. Det gjøres grundig tarmtømming. For å forebygge infeksjon gis antibiotika. Epiduralkateter legges inn i ryggen for smertebehandling etter operasjonen og det legges inn blærekateter.

Under operasjonen ligger pasienten flatt i benholdere på operasjonsbordet. Operasjonen utføres i narkose. Det legges et midtlinjesnitt fra skambensfugen som forlenges på høyre siden av navlen. Tarmen deles (nedre del av tykktarm og endetarm ) på begge sider av svulsten og vevsdelen tas ut. Det lages skjøt mellom gjenværende del av tykktarm og endetarm eller analkanal. Sugedren legges ned i bekkenet og såret lukkes.

Etter inngrepet bør pasienten stå opp og være i bevegelse så tidlig som mulig. Første dag etter operasjonen kan pasienten begynne å drikke og spise. Dren fjernes når det ikke lenger kommer friskt blod, vanligvis andre eller tredje dag. Epiduralkateter trappes gradvis ned og fjernes etter tre til fire dager etter operasjonen og pasienten får smertestillende tabletter. Blærekateter fjernes etter cirka en uke fordi inngrepet ofte gir forbigående lammelse av blære.

Komplikasjoner kan skje ved kirurgi. Forbigående lammelse av tarmen er angitt hos cirka 5%. Lekkasje i tarmskjøten forekommer hos 5 til 15 %, og er høyest ved lave tarmskjøter og etter strålebehandling. Avføringsfrekvensen er hyppigere ved lave tarmskjøter. Manglende evne til å holde på urin og avføring kan oppstå hos noen pasienter, men dette bedrer seg ofte i løpet av det første året. Bukbrokk i såret på magen kan forekomme. Skade av de autonome nerver i bekkenet kan gi blærelammelse, ereksjons- og ejakulasjonsproblemer og eventuelt tørr skjede.

Eventuell avlastende stomi lukkes etter 2 til 3 måneder. Lekkasje i skjøten utelukkes med skopi, eventuelt røntgen.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon. Klikk for å se video