Symptomer ved kreft i tykk- og endetarm

Alle typer endringer i avføringsvaner kan være symptom på kreft. Hos pasienter som har hatt uregelmessig avføring, som ved irritabel tarm, går det gjerne lang tid før pasienten blir alarmert.

Det mest markante symptomet er friskt blod i avføringen. Ved friskt blod i endetarmsåpningen, i toalettskålen eller på papiret etter tarmtømming hender det ofte at pasient eller lege slår seg til ro med diagnosen hemorrhoider uten å undersøke endetarmen. Karakteristisk skal blodet være blandet i avføringen, men ved lavt beliggende endetarmskreft kan blodet også være utenpå. Ved kreft i høyre del av tykktarm kan blødningen skje skjult og forårsake anemi som eneste sykdomstegn. Symptomer ved anemi er blant annet tretthet og slapphet.  Det forekommer at pasienter får behandling med jerntilskudd for å korrigere blodmangel uten at det letes etter årsak. Diagnosen kan da bli forsinket med flere måneder.

Mange pasienter har relativt langvarige og beskjedne plager i form av varierende grad av slim i avføringen, diaré og forstoppelse.

Cirka 20 % av all kreft i tykk- og endetarm debuterer med plutselige buksmerter på grunn av tarmslyng/stopp i tarmpassasje (ileus) eller hull på tarmen (perforasjon). Diffuse smerter er gjerne et sent fenomen.

Symptomene er avhengig av kreftsvulstens lokalisasjon. Anemi er vanligst ved svulst på høyre side, forstoppelse vanligst fra venstre side. Pasienten vil sjelden kunne kjenne svulsten selv hvis ikke bukvegggsmuskulaturen er meget svak.

En del tilstander kan gi lignende symptomer og forveksles med tykk- og endetarmkreft. Ved frisk blødning kan blant annet hemorrhoider, misdannelser i blodkar og betennelsesaktig tarmsykdom (ulcerøs colitt, Crohns sykdom) gi lignende symptomer. Ved endret avføringsmønster kan irritabel tarm, cøliaki, matvareallergi/intoleranse, tarmsykdommmer forveksles med tykk- og endetarmkreft. Blindtarmbetennelse, tarmslyng, tarmsykdom og mavesår kan gi plutselige buksmerter og lignende sykdomstegn som ved kreft i tarmen