Årsaker til kreft i tykk- og endetarm

De flest tilfeller av kreft i tykk- og endetarm oppstår sporadisk, det vil si at det ikke er noen kjent arvelig (genetisk) disposisjon for å utvikle sykdommen. Man antar at 20-30 % av tilfellene kan være assosiert med arvelig disposisjon siden det er en familiær opphopning av krefttilfelle eller kreftsykdommen debuterer i ung alder, men man kjenner den genetiske feilen hos mindre enn 5 % av pasientene. 

Arv

  • Lynch syndrom, HNPCC, arvelig ikke-polyppøs kreft, påvises hos cirka 2-4 % av pasientene med kreft i tykk- og endetarm. Genfeilen som ligger til grunn er kjent, og kan testes hos pasienten og eventuelt hos friske slektninger. Livstidsrisiko for utvikling av kreft hos person med Lynch syndrom er 60-80 %. Samme type genfeil gir økt risiko for kreft i livmor (endometriet) og eggstokker, bukspyttkjertel, magesekk, tynntarm  og nyre.
  • FAP, familiær adenomatøs polypose, er en medfødt tendens til å danne utvekster med kjertelvev i slimhinnen i tykk- og endetarm. FAP utgjør cirka 1 % av kreft i tykk- og endetarm. Utvikling av kreft skjer prinsipielt alltid i en eller flere av polyppene, oftest innen 30 års alderen. 
  • Attenuert adenomatøs polypose (AFAP) og MutYH-assosiert polypose (MAP) er sjelden.

Opp mot 15-25 % av alle pasienter har opphopning av tykk- og endetarmkreft i familien uten at de fyller kriteriene for Lynch syndrom eller har kjent genfeil.

Risikofaktorer

  • Høyt fettinntak, stekt mat, høyt forbruk av tobakk og alkohol, fedme og inaktivitet kan trolig assosieres med økt forekomst av kreft i tykk- og endetarm.
  • Tarmsykdom på grunn av betennelsestilstander (ulcerøs colit og Crohns sykdom) gir øket risiko for tarmkreft.
  • Tidligere strålebehandling.