TIP

TIP-kur består av cellegiftene Taxol®, ifosfamid og cisplatin. TIP er en cellegiftkur som gis ved livmorhalskreft.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Cellegift er medisiner som brukes for å svekke og drepe kreftcellene. Cellegiften kan ha ulike formål:

 • Helbredelse
 • Gjøre svulsten mindre før operasjon eller strålebehandling.
 • Holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du trenger ikke gjøre noen forberedelser i forkant. Lev så normalt som mulig.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår som regel ved at du er inneliggende på sengeposten. Før behandlingen starter må du ta blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur. Man starter med å legge inn en kanyle (venflon) i en åre i armen. Gjennom denne gis det først saltvannsoppløsning. Infusjonene er koblet til en dråpetellemaskin (infusomat) som sørger for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid. Så snart behandlingen er startet vil vi måle urinmengden din, du vil derfor måtte tisse på et bekken på toalettet.

Dag 1

Den første dagen får du cellegiften som heter ifosfamid. Denne vil pågå i 24 timer. I denne posen vil det også være et stoff som heter mesna. Dette er med på å beskytte nyrene dine mot cellegiften. Parallelt med cellegiften vil det være en pose med saltvann som går.

Dag 2

Når posen som ble startet dag 1 er gått inn vil du få en pose med mesna som skal gå i 12 timer, dette er stoffet som beskytter nyrene mot cellegiften. Parallelt med denne vil det gå en pose med saltvann.

Dag 3

Denne dagen får du to cellegifter. Først Taxol® som tar 3 timer. Ved oppstart av denne cellegiften vil det sitte 2 sykepleiere hos deg da noen kan reagere allergisk på denne cellegiften. Du vil få medisiner som virker forebyggende på en allergisk reaksjon. Deretter får du cisplatin. Etter cellegiften får du en pose saltvann for gjennomskyll. Behandlingen tar 6 timer. Sykepleieren som har ansvar for deg vil se til deg jevnlig under behandlingen. Det er mulig å bevege seg rundt på avdelingen under cellegiften. Vi ønsker at du oppholder deg på sengeposten mens cellegiften pågår, men du kan gå fritt rundt på sykehuset når det er mellomskyll som pågår.

Gjør det vondt ?

Selve behandlingen er ikke forbundet med smerter. Noen opplever ubehag ved innleggelse av kanylen i armen.

Hvor lenge varer behandlingen?

Gjennomføringen av kuren tar 3 dager. Kuren gjentas med 3 ukers mellomrom. Det er vanlig med 3 kurer, men antallet vurderes underveis.

Hva skjer etterpå ?

Etter at kuren er ferdig kan du reise hjem.

Bivirkninger og komplikasjoner

Kvalme og oppkast

Du vil få forebyggende behandling mot kvalme før selve kuren. Kvalme og uvelhetsfølelse kan likevel oppstå og vedvare i inntil en uke.

Tiltak:

 • Lett mat tolereres best f.eks. te,kjeks og ristet brød.
 • Unngå fet mat, brune sauser og søt mat.
 • Ikke spis "yndlingsmaten" din den første uken etter kur‐den kan senere assosieres med kvalme.
 • Kald mat tolereres bedre enn varm mat.
 • Ta kvalmestillende midler som foreskrevet. Det er lurt å ta tabletter med en gang du opplever kvalme.
 • Ved vedvarende oppkast og lavt væskeinntak(under2 liter per døgn) etter hjemkomst, kontakt stedet du fikk kur.

Allergiske reaksjoner

Cellegift kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergisk reaksjon kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusten, trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Eventuelle reaksjoner på Paclitaxel® kommer nesten umiddelbart etter oppstart av kur, og vanligvis under den første kuren. Du blir derfor overvåket av sykepleier den første halve timen av kuren.

Forholdsregeler:

 • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på en mulig økt risiko for allergisk reaksjon.
 • Ta kontakt med egen lege eller lokalsykehuset/Radiumhospitalet hvis uttalt utslett inntreffer etter at du er kommet hjem.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved svært lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som må behandles i sykehus.

Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse. Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du føler deg uvel og har feber over 38,3°C eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer. Også ved nese- og hudblødninger skal du kontakte lokalsykehuset.

Nevrologiske bivirkninger

Cisplatin og Paclitaxel® kan påvirke perifere nerver og gi prikkinger, nummenhet eller følelseløshet i fingre og /eller tær. Som regel er dette forbigående, men det er viktig at du sier i fra hvis du kjenner slike symptomer.

Forholdsregler:

 • Massasje og varme kan gi midlertidig lindring.
 • Hold legen din informert om symptomene dine under behandlingen.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen med økt behov for å hvile. I forbindelse med kurene vil du føle deg mest trett den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig.

Håravfall

De fleste mister håret av denne kuren, vanligvis 14 dager etter første kur. Dette innbefatter også i varierende grad kroppshår forøvrig. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake. Du vil få tilbud om parykk. Det ytes stønad til parykk/hodeplagg, rekvisisjon får du på sykehuset.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme som en bivirkning av kvalmestillende. Du kan i noe grad forebygge dette.

Tiltak:

 • Drikk rikelig.
 • Spis fiberrik kost.
 • Hold deg i fysisk aktivitet.

Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Laktulose®/Dulphalac® er middel som vil kunne holde avføringen myk. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler. Ulike typer avføringsmidler, for eksempel laksoberal dråper, fåes kjøpt reseptfritt på apoteket.

Påvirkning av hørselen

Denne behandlingen kan i enkelte tilfeller påvirke det indre øret i form av øresus, pipelyder og nedsatt hørsel. Det er viktig at du sier fra hvis du merker slike symptomer.

VIKTIG:  Før hver kur får du samtale med lege. Det er da viktig at du sier i fra om de bivirkningene du har merket.

Forholdsregler

Hygiene

I forbindelse med cellegiftbehandlingen er det viktig med god hygiene fordi nedbrytningsprodukter utskilles gjennom slimhinner, urin, avføring og oppkast. Dette gjelder særlig det første døgnet etter avsluttet kur. Her følger noen generelle råd:

 • Vask hendene godt med varmt vann og såpe etter toalett besøk.
 • Bruk papir for å tørke opp eventuelt søl, vask deretter med vann og såpe.
 • Kast bind og bleier i en egen plastpose som du knyter igjen.
 • Vask klær og sengetøy som tilsøles med en gang.

Er hygienen god og du følger forhåndsregler som nevnt ovenfor, kan du trygt omgås andre akkurat som før‐også barn og gravide.

Ernæring

Det er viktig at du drikker godt etter kuren fordi avfallstoffene i cellegiften skilles ut gjennom urinen. Det er ikke forbud mot alkohol, men vær forsiktig. Man risikerer at man tåler mindre enn før. Ved langvarig cellegiftbehandling kan spyttsekresjonen nedsettes. Dette gjør at man lettere får hull i tennene. Godt munnstell og forsiktig tannpuss er også viktig for å forbedre matlysten og for velværet. Midler mot munntørrhet fås kjøpt på apoteket.

Soling

Du trenger ikke å ta spesielle forhåndsregler vedrørende soling.

Oppfølging

Du vil få beskjed om videre oppfølging når du er ferdig med den siste kuren.