Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved non-melanom hudkreft

  • Sår i huden som er lettblødende og ikke gror
  • Rødlig voldformet hudfortykkelse med kløe eller ubehag
  • Misfargede knuter i huden som vokser

Klassisk basalcellekarsinom (Ulcus rhodens). Lesjonen er voldformet med "perlemorsrand". Klikk for større bilde. Nodulært basalcelle-karsinom. Velavgrenset tumor uten ulcerasjon. Klikk for større bilde. Diffust skleroserende basalcelle- karsinom, med karakteristiske trekk. Klikk for større bilde.

Superfisielt basalcellekarsinom. Klikk for større bilde. Plateepitelkarsinom. Klikk for større bilde.
 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020