oncolex logo
Utskriftsdato 20.8.2019

Histologi ved non-melanom hudkreft

Den mikroskopiske diagnostikken av de vanligste krefttypene, basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom, er ofte enkel for patologene. Det finnes forstadier til plateepitelkarsinom, karsinoma in situ og/eller atypisk plateepitelhyperplasi.

Hudpreparat med basalcellekarsinom.
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av basalcellekarsinom.
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av plateepitelkarsinom.
Klikk for større bilde.

Det er viktig at operajonspreparatene håndteres og undersøkes slik at man kan vurdere reseksjonsrender, at tumor er fjernet med margin. Dette kan i visse tilfeller være et omfattende arbeid. Patologen kan, i tillegg til å vurdere om tumor er radikalt fjernet, også vurdere om basalcellekarsinomet er av en aggressivt voksende type.

Cytologisk undersøkelse av avskrap fra tumor kan også brukes når man mistenker basalcellekarsinom. Dette er en rask og enkel måte å diagnostisere denne tumortypen og brukes ofte i kombinasjon med fotodynamisk behandling.

Lysmikroskopibilde av hudavskrap fra basalcellekarsinom.
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av hudavskrap fra basalcellekarsinom.
Klikk for større bilde.

Kaposis sarkom utgår fra blodårer og som i en tidlig fase mikroskopisk kan ligne på en godartet kartumor (hemangiom). Det er derfor noen ganger nødvendig å ta flere vevsprøver for å finne helt karakteristiske forandringer for denne krefttypen. Mikroskopisk ses spolformete celler og spatier med røde blodlegemer.

Merkelcellekarsinom (nevroendokrint karsinom i hud) utgår fra neuroendokrine celler i hud. Mikroskopisk er dette en småcellet tumor hvor immunhistokjemi ofte brukes for å sikre diagnosen. Finnålspunksjon kan også brukes for å diagnostisere denne tumortypen.

Lysmikroskopibilde av aspirat fra merkelcellekarsinom.
Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av merkelcellekarsinom.
Klikk for større bilde.

Hudadnexsvulster utgår fra hårsekkceller, svettekjertler og talgceller i hud. Det er mange varianter av disse tumorer og det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å skille mellom benigne og maligne typer.