Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved non-melanom hudkreft

  • Hyperkeratoser
  • Lichenoide hudlidelser
  • Psoriatiske hudlidelser

Pasient med aktinisk keratose på nesen. Klikk for større bilde. Pasient med Morbus Bowen på legg. Klikk for større bilde. Pasient med psoriasis.
Klikk for større bilde.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020