Vi har tatt ned Oncolex på grunn av manglende legeressurser til vedlikehold.

På grunn av manglende legekapasitet til vedlikehold har redaksjonen opplevd utfordringer med å få innholdet på nettsidene forsvarlig oppdatert.

Oppslagsverket er derfor tatt ned til vi har fått løst utfordringen, noe det jobbes aktivt med. Målet er snarlig gjenåpning.

Følg oss gjerne på Facebook for nærmere informasjon.

Dersom du trenger Oncolex i ditt daglige virke, vennligst gi oss beskjed om dette ved å signere her:

Tilbakemelding

Avsender  *   

Arbeidssted*    

Stilling*    

E-post  *    

Beskjed: