Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endocavitær strålebehandling ved kreft i spiserør

Generelt

Endocavitær strålebehandling brukes som tillegg til ekstern stråleterapi i kurativ sammenheng, eller alene i palliativ sammenheng.

Det bestråles med en iridiumkilde som programmeres til å innta forhåndsdefinerte tidsintervaller i målvolumets lengde. Doserate og bestrålingstid er således avhengig av iridiumkildens alder, som er 74 dager. Kilden skiftes ut hver 3. måned. 

Effekt av endocavitær teknikk kommer noe senere enn ved stenting, men gir for de fleste en bedring av svelgeevnen som varer resten av pasientens levetid. Stentnedleggelse kan likevel bli aktuelt på et senere tidspunkt. Oppfølging etter strålebehandling er derfor viktig for å kunne vurdere hvem som har behov for stent.

I Norge er det kun Radiumhospitalet som utfører endocavitær strålebehandling ved spiserørskreft.

Indikasjon

  • Tumor i spiserør, uten tumorkomponent i magesekken

Mål

  • Kurasjon eller palliasjon som tillegg til ekstern strålebehandling
  • Palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020