Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstern strålebehandling ved kreft i spiserør

Generelt

Ekstern strålebehandling brukes i kombinasjon med cytostatika i kurativ sammenheng. Den kan også brukes i kombinasjon med endocavitær behandling i kurativ og palliativ sammenheng, eller alene som palliativ behandling.

Det er vanlig å betrakte plateepitelkarsinomer og adenomkarsinomer under ett når det gjelder stråleterapi. Begge er moderat strålefølsomme, og stråleterapi har en plass både i kurativ og palliativ behandling.

Ved kurativ strålebehandling er det viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Indikasjon

  • Kreft i spiserør

Mål

  • Eliminere tumor–kurasjon
  • Redusere tumorvolum–palliasjon
  • Lindre tumorrelaterte symptomer–palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020