Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pleuratapping

Generelt

Pleuravæske (pleuraeffusjon) er en ansamling av væske i pleurarommet. Væsken forstyrrer den normale lungefunksjonen og komprimerer lungen. Symptomer og kliniske funn varierer og avhenger til dels av pleuravæskens volum. Mindre enn cirka ½ liter gir som regel få eller ingen symptomer.

Økt mengde pleuravæske kan oppstå akutt eller over lang tid. Pleuravæsken kan være klar (serøs) eller blodig, og ved infeksjon inneholde puss. I sjeldne tilfeller kan den være fettrik (chylothorax). De vanligste årsakene til pleuravæske er hjertesvikt, pneumoni, malign sykdom eller lungeemboli.

Pleuravæske dannes hos nær halvparten av alle med malign tumor eller metastaser i thorax. Lungekreft, brystkreft, gynekologisk kreft, mesotheliom, lymfom og leukemi gir ganske ofte pleuravæske.

Indikasjoner

  • Diagnostisk – pleuravæske av ukjent årsak
  • Terapeutisk – pleuravæske i mengder som gir dyspnoe

Mål

  • Redusere dyspnoe
  • Cytologisk undersøkelse av pleuravæske
  • Instillere cytostatika

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020