Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lobektomi

Generelt

Vanligvis fjernes minst en lungelapp ved operasjon. Hos pasienter med redusert lungefunksjon gjøres enkelte ganger en mer begrenset reseksjon – kilereseksjon eller segmentreseksjon. Dersom kreftsvulsten omfatter mer enn en lapp er det nødvendig med bilobektomi eller pneumonektomi.

Pneumonektomi er en større belastning for pasienten enn en (bi)lobektomi. Det er ønskelig å unngå pneumonektomi – om det kan gjøres uten å risikere at det ligger kreftvev igjen etter operasjonen.

Indikasjon

  • Lungekreft

Kontraindikasjoner

  • Fjernmetastaser
  • Spredning til lymfeknuter i mediastinum
  • Innvekst mot hjertet eller andre sentrale strukturer
  • Redusert lungefunksjon som ikke tillater operasjon
  • Øvrige risikofaktorer / sykdommer

Mål

  • Komplett fjerning av kreftvev

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020