Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i svelg

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i svelget. De resterende tilfellene er forskjellige typer adenokarsinom, sarkom og andre svulstformer.

Svelget (pharynx) deles inn i tre nivåer:

 1. nasopharynx
 2. oropharynx
  • tonsiller
  • tungebasis
  • bløte gane med drøvel (uvula)
 3. hypopharynx
  • recesus piriformis
  • bakre svelgvegg
  • fremre svelgvegg (post cricoidalt)

Behandling av kreft i svelget og følgetilstand av behandling, kan gi store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere belastningene dette kan påføre pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging (2).

Forekomst

I 2018 ble det registrert 259 tilfeller av kreft i svelget. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner, i 2018 var det 196 menn og 63 kvinner som fikk diagnosen (1).

Gjennomsnittsalderen ved nyoppdaget kreft i svelget er 64 år, for oropharynx tumorer ses et skifte mot lavere debut alder. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner (2).
 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i svelg, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i svelg, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020