Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strupekreft

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i strupehodet, og kan enten oppstå fra atypisk epitel eller uavhengig av slike epitelforandringer. 

Strupehodet (larynx) omfatter:

  • supraglottis
  • glottis (stemmebånd) 
  • subglottis

Behandlingen av strupekreft og følgetilstand av behandling, kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere de belastningene dette kan påføre pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging (2).

Forekomst

I 2018 ble det registrert 127 tilfeller av kreft i strupehodet. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner, i 2018 var det 104 menn og 23 kvinner som fikk diagnosen.

Gjennomsnittsalderen for alle lokalisasjoner i hode-halsregionen er omtrent 64 år.  

 

Aldersspesifikk forekomst av strupekreft, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av strupekreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020