Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i spyttkjertler

Kreft i spyttkjertlene er en heterogen gruppe tumorer når det gjelder histopatologi. Ulike typer adenokarsinom utgjør hovedgruppen, og maligne tumorer utgår oftest fra parotis.

Spyttkjertler (glandula salivaria) omfatter:

  1. glandula parotis (ørespyttkjertel)
  2. glandula submandibularis
  3. glandula sublingualis

Spyttkjertler omfatter også tallrike små kjertler i munnhule og neseslimhinne.

Behandling av spyttkjertelkreft og følgetilstand av behandling kan få store konsekvenser for pasientens utseende. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere de belastningene dette kan medføre for pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging.

Forekomst

I 2018 fikk 73 diagnostisert kreft i spyttkjertlene, 46 menn og 27 kvinner (1). Gjennomsnittsalderen er cirka 60 år. .

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i spyttkjertlene, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i spyttkjertlene, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020