Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Munnhulekreft

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i munnhulen. I tillegg forekommer ulike typer adonokarsinomer, sarkomer og andre svulstformer.

Munnhulen (cavum oris) inndeles i:

  • tunge (lingua), den mobile del (fremre 2/3)
  • tannkjøtt (gingiva) i over- og underkjeven
  • harde gane (palatum durum)
  • kinn (bucca)
  • vestibulum oris  
  • munngulv (basis cavi oris)

Munnhulen omfatter synlig slimhinne når man gaper.

Behandling av kreft og følgetilstand av behandling kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende plagene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere belastningene dette kan medføre, er det viktig med god informasjon og oppfølging (2).

Forekomst

I Norge ble det registrert 244 nye tilfeller av munnhulekreft i 2018. Det ble påvist 136 tilfeller hos menn og 108 tilfeller hos kvinner (1). Insidensen er høyere i mellom og syd Europa og deler av Asia.

Gjennomsnittsalder ved nyoppdaget munnhulekreft er 64 år, og sykdommen rammer oftere menn enn kvinner (2).

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i munnhulen, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i munnhulen, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020