Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til trofoblastsykdom

  1. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
  2. Berkowitz RS, Goldstein DP. Gestational Trophoblastic Neoplasia. I: Berek JS, Hacker NF, eds. Practical Gynecologic Oncology. Baltimore : Williams & Wilkins, 1994: 457–78.
  3. Hancock BW, Newlands ES, Berkowitz RS, eds. Gestational trophoblasic disease. London : Chapman & Hall; Medical, 1997: 1–258.
  4. Kohorn EI. Evaluation of the Criteria Used to Make the Diagnoses of Nonmetastatic Gestational Trophoblastic Neoplasia. Gynecol Oncol 1993; 48: 139–47.
  5. Kohorn EI. Clinical Opinion. The Trophoblastic Tower of Babel : Classification Systems of Metastatic Gestational Trophoblastic Neoplasia. Gynecol Oncol 1995; 56: 280–8.
  6. Soper JT, Lewis Jr JL, Hammond C. Gestational trophoblastic disease. I: Hoskins WJ, Perez CA, Toung R (eds.) Principles and Practise of Gynecologic Oncology (2. edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, Chapter 36, 1039–77.
  7. Gestational trophoblastic disease. Semin Oncol 1995; 22: 95–171.
  8. Baergen RN, Rutgers JL, Young RH, Osann K, Scully RE: Placental site trophoblastic tumor: A study of 55 cases and review of the literature emphasizing factors of prognostic significance. Gynecol Oncol 2006;100 (3);511–20.
  9. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft (2016). Helsedirektoratet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020