Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Intrakraniale svulster

Til de primære intrakraniale svulstene regnes alle svulster ovenfor foramen magnum som utgår fra:

  • hjernevev
  • hjernehinner
  • hjernenerver
  • hypofyse

De hyppigste intrakraniale svulsttypene hos voksne er:

  • metastaser
  • glioblastom
  • meningeom
  • astrocytom WHO grad II
  • hypofyseadenom
  • vestibularisschwannom

Hos voksne utgjør primære intrakraniale svulster 3,5 % av alle krefttilfeller. Disse utgjør en svært heterogen gruppe med stor variasjon i malignitetsgrad, veksthastighet og prognose. Histologisk diagnose er derfor avgjørende for valg av behandling (1).

Forekomst

Forekomsten av primære intrakraniale svulster i Norge er 16 per 100 000 per år for voksne (2,3).

I tillegg vil 20–40 % av alle personer som har en ekstrakranial kreftsykdom få én eller flere hjernemetastaser (4). Med økende bruk av CT og MR blir flere av disse metastasene oppdaget og behandlet. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020