Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn

  1. Pizzo PA, Poplack DG, editors. Principles and practice of pediatric oncology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006
  2. NOPHO Annual Report 2006
  3. Voûte PA, Barrett A, Stevens MCG, Carson HN, editors. Cancer in children – clinical management. Oxford: Oxford University Press; 2005
  4. Pinkerton R, Plowman PN, Pieters R, editors. Paediatric Oncology. London: Arnold, 2004
  5. Cancer in Norway 2013, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020