Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Rektoskopi med finnålsbiopsi

Generelt

Rektoskopi er den enkleste diagnostiske undersøkelsen ved mistanke om endetarmskreft eller kreft i analkanalen. Undersøkelsen skal alltid kombineres med rektal eksplorasjon og eventuelt nålebiopsi.

Undersøkelsen gjøres med et rektoskop, som er et stivt rør med en lyskilde. Med denne inspiseres endetarmen og slimhinnene omkring, vanligvis cirka 15 cm opp fra analåpningen. Baktil i rektumampullen, like innenfor analkanalen, kan det være en så stor vinkel at det her er vanskelig å se små forandringer. Dette må vurderes nøye ved eksplorasjon.

Under undersøkelsen kan det tas biopsier.

Indikasjoner

  • Mistanke om kreft eller betennelse i endetarmen
  • Mistanke om kreft eller betennelse i analkanalen

Mål

  • Påvisning av forandringer i endetarmen
  • Påvisning av forandringer i analkanalen
  • Prøvetaking 
  • sds

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020