Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Postoperativ strålebehandling av svelget

Gjennomføring

Dose og fraksjonering

Pasientene skal behandles med fotoner eventuelt i kombinasjon med elektroner  . Dosehastigheten skal være mellom 0,5 og 5 Gy per minutt. Det skal alltid tilstrebes homogen dose eventuelt ved anvendelse av kompensasjon.

Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Standard behandling

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon.

 • Radikalt opererte (RO) skal ha 50 Gy (T1-2) eller 60 Gy (T3-4)
 • Ikke radikalt opererte (R1/R2) og nivåer med ekstrakapsulærvekst skal ha 66 Gy
 • Elektive lymfeknuter skal ha 46-50 Gy 
 • 5 fraksjoneringer per uke
 • Alle felter skal behandles ved hver fraksjon
 • Én fraksjon daglig, mandag-fredag 

Intervall mellom kirurgi og strålebehandling skal være så kort som mulig, helst 3-4 uker (<5 uker).

Postoperativ bestråling til minst 60 Gy etter halsglandeldisseksjon utføres dersom det foreligger:

 • ekstranodal vekst i en eller flere lymfeknuter
 • tumorinfiltrasjon i lymfeknuter i flere nivåer 
 • tumorvev i bløtdeler/hud
 • ufrie reseksjonsrender/resttumor
 • midtlinjære pimærtumorer (kontralateralt halsfelt).

Noen av de nevnte faktorer kan betinge lokal "boost" bestråling i høyere doser. 

Ved uforutsette avbrudd

Det tilstrebes at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon per uke, og at manglende behandling gis innen en uke. Det gjøres ved å gi en ekstra fraksjon i løpet av helgen, eller samme dag som planlagt fraksjon med ≥ 6 timers opphold.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020