oncolex logo
Utskriftsdato (20.10.2020)

Komplikasjonsbehandling ved kreft i svelg

Kreftbehandling gir bivirkninger i varierende grad.

Det kan være nødvendig å gi støttebehandling for at pasienten skal klare å gjennomføre og få full effekt av planlagt behandling.

Støttebehandlingen kan også gis for å redusere bivirkninger og høyne pasientens livskvalitet under og etter behandlingen.