Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Laryngofaryngektomi med rekonstruksjon med fritt jejenumgraft

Oppfølging

  • Dopplerkontroll av graft.
  • Antibiotikaprofylakse
  • H2- blokker
  • Tromboseprofylakse med Macrodex®, Fragmin® og Salicylat.
  • Stell av stoma, luftfukting og rensing
  • Begynner med sondemat etter et døgn.
  • Etter 14 dager kan pasienten begynne å drikke.
  • Talerehabilitering starter på avdelingen og fortsetter på Bredtvedt logopedisenter.
  • Etter noen månender prøves det å legge inn taleventil (Provox®).
  • Nesten alle pasientene lærer seg vibratortale (Servox®).

Pasienten er på sykehuset i ≥ 14 dager.

Hyppige kontroller, cirka hver måned de tre første månedene.

Følges opp i minst 3 år.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020