Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Laryngofaryngektomi med rekonstruksjon med fritt jejenumgraft

Gjennomføring

Reseksjon av larynx og pharynx gjøres dels parallelt med uttak av tarmgraft.

Reseksjon av larynx og pharynx

 • Starter med en vanlig laryngektomi.

 • Går inn til prevertebralrommet bilateralt (utelukke innvekst i vertebra).
 • Deretter løses larynx og pharynx ut i et stykke, med mest mulig frie reseksjonsrender.
 • Hvis tumoren vokser i nær relasjon til thyroidea, gjøres hemithyreoidektomi.
 • Tas frysesnitt fra reseksjonskanter.
 • Bevarer hjernenerve X og XII.
 • Eventuelt gjøres en halsdisseksjon.

 Jejenumgraft

 • Laparatomi ved midtlinjesnitt.
 • Finner passende jejenum-slynge, cirka 50 cm fra Treitzke ligament.
 • Karene fripreparerers nøye. Preparatet tas ut og legges på is.

Rekonstruksjon

Kar

 • Oftest brukes arteria facialis eller arteria thyroidea superior som tilførende arterier. Sys ende til ende med tarmarteriene.
 • På venesiden sys vanligvis ende til side på vena jugularis.
 • Det gis Macrodex®  og Heparin® før revaskualisering.
 • Peristaltikken gjenopptas i løpet av noen sekunder.

Pharynx

 • Proximale tarmende åpnes og det lages en skråincisjon på antimesenteriell side for å tilpasse størrelsen.
 • Tarmstykket sys til tungebasis og svelgveggen oppe, etter tilpasning. Peristaltikken skal gå i kaudal retning.
 • Distale ende av tarmstykke sys til cervicale øsofagus etter nedleggelse av nasogastrisk sonde.
 • trachea sys til hud som ved vanlig laryngektomi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020