Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Laryngofaryngektomi med rekonstruksjon med fritt jejenumgraft

Forberedelser

  • Pasienten informeres og forberedes på tap av normal tale og problemer med svelgfunksjon. Alle får snakke med en pasient som er laryngektomert fra tidligere, før inngrepet.
  • Inngrepet gjøres i narkose.
  • Pasienten legges i ryggleie med strekk på halsen.
  • Det forberedes to operasjonsfelt.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020