Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Laryngofaryngektomi med rekonstruksjon med fritt jejenumgraft

Generelt

En selektert gruppe pasienter med kreft i svelget, som tidligere er strålebehandlet, kan tilbys potensiell kurativ kirurgisk behandling med laryngo-faryngoektomi (reseksjon av svelgets nedre del og strupehodet). Svelget erstattes med et fritt vaskulaisert tynntarmsgraft.

Dette gjelder pasienter som har resttumor eller har fått residiv. Uten kirurgi har pasienten dårlig prognose, og tilstanden er forbundet med betydelig plager.

Mange av pasientene som gjennomgår dette inngrepet får en forholdsvis god svelgfunksjon. De fleste greier å drikke flytende, og mange kan spise mat som lett passerer svelget, og noen få kan etterhvert spise normalkost.

Kirurgien gjøres som et samarbeid mellom hode-hals-, transplantasjon- og gastrokirurg.

Indikasjoner

Resttumor eller residiv

  • i hypopharynx, hvor det ikke er innvekst i tungebasis, vertebra eller nedre del i thorakale øsofagus.
  • ved avansert larynxcancer med innvekst i hypopharynx.

Mål

  • Bli tumorfri og langt på vei ivareta svelg- og taleevnen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020