Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved kreft i svelg

Kirurgiske inngrep i hode-halsregionen vil ofte være mutilerende og gir redusert organfunksjon (5).

Fremskritt innen kirurgi knytter seg først og fremst til mer selektive inngrep og mikrovaskulær kirurgi.

Selektiv halsdisseksjon av bare de mest sannsynlig affiserte lymfeknuter gjøres stadig oftere.

Rekonstruktiv kirurgi muliggjør større reseksjoner (larynx og hypopharynx), hvor det resecerte området erstattes med fritt tynntarmsgraft med mikrovaskulær anastomose av kar.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020