Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av kreft i svelg

Målet med behandlingen er å etablere lokoregional kontroll, forhindre plager av lokal og regional tumorvekst, samt å forebygge residiv.

Behandlingen må tilsikte optimale funksjonelle og kosmetiske forhold.

Alder (>70 år) er ingen kontraindikasjon mot behandling, men forutsetter at pasienten er i god fysisk og mental form (12).

Nasopharynx

Svulster i nasopharynx er sjelden tilgjengelig for kirurgi. Behandlingen er strålebehandling med konkomitant kjemoterapi. Strålebehandlingen innbefatter primær tumor og hele halsen, fordi disse tumorene ofte har metastasert (manifest eller okkult).

Det kan også bli nødvendig med halglandel disseksjon.

Oropharynx og hypopharynx

Ved tumor i oropharynx gjøres sjelden omfattende kirurgi. Disse tumorene får strålebehandling som dekker primær tumor og hele halsen.

Små tumorer i hypopharynx får primær strålebehandling.

Ved middels store og store tumorer vurderes laryngofaryngektomi med fritt vaskualisert tynntarmsgraft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020