Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i svelg

Epiteliale tumorer klassifiseres ifølge International Union Against Cancer (UICC) (3,4). 

T-klassifikasjon

T- klassifikasjon representerer primærtumors omfang.

 • T1 – små tumorer ≤ 2 cm i største diameter 
 • T2 – tumor 2–4 cm i største diameter

 

 

 • T3–4 – omfattende tumorer med innvekst i  naboorgan, skjelettmuskulatur, skjelett eller hud (2). 

 

Nasopharynx

Tumorer i nasopharynx har sin egen T-klassifikasjon.

 • T1 – små tumorer begrenset til nasopharynx
 • T2a – ingen parapharyngeal utbredelse
 • T2b – utbredelse parapharyngealt
 • T3 – infiltrasjon i ben og/eller bihuler
 • T4 – intrakranial ekstensjon og/eller infiltrasjon av hjernenerver, intratemporalt, hypopharynx, orbita, tyggemuskulatur

N-klassifikasjon

N-klassifikasjon representerer spredning til regionale lymfeglandler på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser

 • N1 – ipsilaterale lymfeknutemetastaser  3 cm 
 • N2  
  • a – ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – flere ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
  • c – kontralaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm   

M-klassifikasjon

M-klassifikasjon representerer fjernmetastaser.

 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020