Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i svelg

 Tumor vokser ofte tidlig inn i naboorganer og i bein/brusk. Utbredelsen styres av anatomien i regionen.

10–15 % har lymfogen spredning på diagnosetidspunktet.

Fjernmetastaser forekommer relativt sjeldent på diagnosetidspunktet (±  2 %), men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020