Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i svelg

Plateepitelkarsinom kan enten oppstå fra atypisk epitel  eller uavhenging av slike epitelforandringer. Dersom man oppdager lesjonen tidlig kan den mikroskopisk være begrenset til epitelet (carcinoma in situ).

Invasivt plateepitelkarsinom utgjør den dominerende typen av kreft i pharynx. Plateepitelkarsinom graderes mikroskopisk med utgangspunkt i likhet med normalt plateepitel.

Patologens viktigste oppgave er å vurdere hvorvidt lesjonen er fjernet i sin helhet.

Uvanlige krefttyper i denne regionen er:

  • andenokarsinomer
  • karsinoider
  • nevroendokrine karsinomer
  • andre

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020