Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i svelg

Nasopharynx

 • Godartede svulster (sjelden)
 • Hypertrofi av bakre conchaender
 • Antro-choanalpolypp
 • Forstørret adenoid (sjelden hos voksne)
 • Forstørrede lymfeknuter på halsen, av annen årsak

Oropharynx og hypopharynx

 • Godartede svulster (meget sjelden)
 • Tonsille hyperplasi – ved uttalt asymmetri skal det gjøres tonsillektomi i diagnostisk øyemed. Blant annet kan malignt lymfom opptre i tonsiller. 
 • Dysfunksjon i musculus cricopharyngeus, hypopharynx divertikkel
 • Globulus
 • Betennelsestilstander
 • Nevralgier og pareser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020