oncolex logo
Utskriftsdato 4.12.2020

Årsaker til kreft i svelg

Nasopharynx

Mennesker bosatt i  Sør-Øst Asia, spesielt i syd Kina og Hong Kong, er disponert for kreft i nasopharynx. Tumorene, som histologisk er lite differensierte plateepitelkarsinomer, er meget aggresive og har på diagnosetidspunktet ofte regionale- og fjernmetastaser. Årsaken er multifaktoriell, og Epstein Barr Virus (EBV) er en medvirkende årsak (2).

Oro/hypo pharynx

  • Tobakk og alkohol er den viktigste årsaken og har sannsynligvis en synergetisk effekt (2)
  • Humant papillomavirus (HPV) (8, 11

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer (9).