Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i svelg

Nasopharynx

Mennesker bosatt i  Sør-Øst Asia, spesielt i syd Kina og Hong Kong, er disponert for kreft i nasopharynx. Tumorene, som histologisk er lite differensierte plateepitelkarsinomer, er meget aggresive og har på diagnosetidspunktet ofte regionale- og fjernmetastaser. Årsaken er multifaktoriell, og Epstein Barr Virus (EBV) er en medvirkende årsak (2).

Oro/hypo pharynx

  • Tobakk og alkohol er den viktigste årsaken og har sannsynligvis en synergetisk effekt (2)
  • Humant papillomavirus (HPV) (8, 11

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer (9).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020