Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Livet uten strupe

Oppfølging

Senkomplikasjoner

Infeksjon i de nedre luftveier

Tracheosotmerte er mer utsatt for luftveisinfeksjoner enn tidligere.

Skorpedannelse

Skorpedannelse i stoma og trachea fordi fukting og kondisjonering av respirasjonsluften er koblet ut.

Det behandles med å dryppe saltvann i stoma regelmessig, manuell fjerning skorper og bruke en fet salve i kanten av stoma.

Svelgningsproblem

Svelgproblemer på grunn av stenose i hypopharynx eller i overgangen hypopharynx - øsofagus.

Behandling er blokking, eventuelt PEG dersom blokking ikke hjelper.

Stomastenose

Stomastenose medfører økenede respirasjonsbesvær. Det behandles operativt med en stjerneplastikk (3).

 

 

3. Referanse: Bretteville G. Søberg R. Boysen M.: A new method for treating tracheostomalstenosis following laryngectomy. Clin. Otolaryngol. 1992; 17: 44-48 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020