Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Livet uten strupe

Gjennomføring

Supplerende behandling kan gjøre det lettere å leve med sykdommen eller å komme gjennom behandlingen.

 • Fysioterapi - effektivt mot eventuelle nakkeplager etter operasjon, og hjelp til å korte/forbedre luftveisinfeksjoner (2).
 • Lymfødembehandling - lindre plager dersom lymfesystemet er skadet.

Tracheostomi

Pasienten læres opp til å stelle stoma selv.

Det kan forekomme sårhet rundt stoma grunnet fuktighet og filterplaster. Dette kan forebygges gjennom å finne riktig type plaster og smøre med krem (1).

Pasienten bør ikke oppholde seg utendørs når det er kaldere enn - 5 til -10°C (1).

Man sover mye stillere enn før. Dette kan skape engstelse hos pårørende (1).

Ny talemåte

Alle laryngektomerte pasienter blir tilbudt et opphold på Bredtvedt kompetansesenter. Der følges pasienten opp i forhold til talefunksjon.

Sammen med pasienten vil man komme frem til hvilke talemåte som er best egnet.

Omlag 6 uker etter inngrepet starter opplæring med bruk av øsfagusstemme eller talevibrator.

Etter noe tid (for noen allerede ved inngrepet) kan man sette inn en taleventil.

Innsetting av taleprotese

 • Hypopharyngoskopet settes inn.
 • Tuppen av skopet palperes i taket av stoma.
 • Det settes inn en nål for å bestemme innstikkssted for trokaret som skal brukes til å plassere taleprotesen. 
 • Trokaret settes inn på samme sted som kanylen og inn i skopet. 
 • En mandreng tres inn i trokaret og opp gjennom skopet til munnen.
 • Taleprotesen festes på mandrengen og mandrengen dras tilbake gjennom stoma. 
 • Protesen justeres på plass og festet klippes av.

Taleventilen skiftes ved behov.

Uansett hvilke talealternativ pasienten velger, er stemmen svakere enn før. Det kan være behov for  høreprøver/høreapperat til pårørende (1).

Noen blir så behersker den nye talemåten så godt at de kan snakke i telefonen og til og med andre språk.

Ernæring

Spesielle hensyn etter inngrepet 

 • Pasienten kan ikke lengre blåse på varm mat og drikke.
 • Luktesansen fungerer ikke som før, maten smaker derfor annerledes.
 • Arrdannelse/stråleskade i hypopharynx/øsofagus (øvre del) kan gi svelgbesvær.

Psykososialt

Det er lett å isolere seg den første tiden (1). Mange pasienter opplever det som problematisk at man ikke kan spise og snakke samtidig. I tillegg til dette må man rengjøre stoma ofte, og av den grunn gå fra bordet. Dette kan være vansklig spesielt ved sosiale sammenkomster.

Mange pasienter har hatt stort utbytte av å opprettholde kontakt med tidligere laryngektomerte.

 

1. Referanse: Den Norske Kreftforening. Strupekreft. Informasjon til pasienter, pårørende og andre interesserte. Oslo, 2000

2. Referanse: Storaker KA. Kartlegging av skulderfunksjon etter lymfeknutedisseksjon. Oslo: Rikshospitalet Universitetsklinikk, 2002

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020