Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Livet uten strupe

Forberedelser

Før inngrepet får pasienten grundig informasjon av

  • Lege
  • Sykepleier
  • Logoped 
  • Tidligere laryngektomert
  • Sosionom
  • Eventuelt fysioterapeut

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020