Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Livet uten strupe

Bakgrunn

Tracheostoma

Etter at hele strupehodet er fjernet, puster man gjennom tracheostoma.

Puster man gjennom nesen varmes luften opp og tilføres fuktighet . Dette skjer ikke når strupehodet er fjernet, derfor vil luften være noe kaldere, tørrere og mer forurenset. Dette irriterer slimhinnene som produsere mer slim. Slimet kan feste seg som skorper i trachea og stoma, og er ofte vanskelig å hoste opp. Stoma må derfor renses ofte. I tillegg er man mer utsatt for infekjsoner fordi veien fra stoma ned til lungene er så kort (1).

Problemet reduseres ved å dekke stoma med et fukt-varmefilter. Prinsippet for disse er at de tar vare på den fuktighet og varme som finnes i  utåndingsluften for så å overføre denne til innåndingsluften. Dette tilsvarer den funksjonen som nesen hadde før operasjon.

Talefunksjon

Det er tre alternative metoder for tale.

Talevibrator

Talevibrator er en elektrisk lydkilde som kan erstatte de manglende stemmebåndene. Vibratoren holdes mot halsen, lyden forplanter seg til munnhulen og formes til tale på samme måte som tidligere (1).

Spiserørstemme.

Ved øsofagusstemme presser man luft ned under lukkemuskelene øverst i øsofagus. Når luften umiddelbart "rapes" opp settes lukkemusklene i svingninger og frembringer lyd. Denne lyden kan formes til tale på samme måte som tidligere (1).

Taleprotese

Taleprotesen blir operert inn mellom luftrør og spiserør. Det er en enveis ventil som slipper inn luft fra trachea under lukkemusklene øverst i spiserøret. Musklene blir satt i svingninger ved hjelp av lungeluften. Lyden formes til tale på samme måte som tidligere. For å aktivere protesen må man holde en finger for stoma når man puster ut. Det finnes ventilsystemer som aktiverer protesen på andre måter, slik at man har begge hender fri (1).

 

1. Referanse: Den Norske Kreftforening. Strupekreft. Informasjon til pasienter, pårørende og andre interesserte. Oslo, 2000

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020