Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av strupekreft

Det er ofte fastlegen som møter pasienten først.

De kliniske undersøkelsene bør omfatte:

 • nøye inspeksjon av slimhinner i munnhule, svelg og larynx
 • grundig palpasjon av hals med tanke på forstørrede lymfeknuter

Ved mistanke om malignitet skal pasienten umiddelbart henvises til ØNH spesialist/avdeling.

Ved Oslo universitetssykehus gjøres følgende undersøkelser i henhold til UICC, certainty level C2 (4).

 • Klinisk undersøkelse
 • CT toraks
 • CT/MR av primærtumorområdet og collum. Disse undersøkelsene gir objektive mål for primærtumor og metastaser, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt (unntatt T1a).
 • Fleksibel skopi, eventuelt lupelaryngoskopi og mikrolaryngoskopi med biopsi
 • Finnålscytologi, eventuelt ultralydveiledet

Eventuelle tilleggsundersøkelser: 

 • Blodprøver for å kartlegge T4, TSH, lever og nyrefunksjon
 • CT toraks hos pasienter med mistanke om lungemetastaser/lungetumor
 • Bronko- eller øsofagoskopi ved mistanke om lungemetastaser/lungetumor (ikke obligatorisk)
 • Ved behov vurderes pasienten av lungelege, kardiolog og eventuelt andre spesialister med henblikk på operabilitet.
 • Oralkirurg/spesialist i tann-kjeve og munnhulesykdommer

Klassifiseringsskjema utfylles og pasienten vurderes på tverrfaglig møte, hvor hode-hals kirurg, onkolog, patolog, radiolog og kreftsykepleier er tilstede.

Residiv

Residiv utredes på samme måte som ved primærtumor.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020