Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av strupekreft

Målet med behandlingen er å etablere lokoregional kontroll, forhindre plager av lokal og regional tumorvekst, samt å forebygge residiv.

Behandlingen må tilsikte optimale funksjonelle forhold.

De behandlingsmodaliteter man har til rådighet er primært kirurgi og strålebehandling (5). Ofte blir behandlingen bestående av en kombinasjon av disse. Kjemoterapi benyttes i noen grad.

Ved behandling av larynxcancer forsøker man så langt det går å bevare stemmen.

  • Små tumorer på stemmebåndet fjernes ved hjelp av C02 laser. Dette har liten effekt på stemmekvaliteten (10).
  • Større tumorer, både glottiske og supraglottiske, behandles primært med strålebehandling.
  • Ved resttumor etter strålebehandling og residiv gjøres laryngektomi.
  • Ved respirasjonsbesvær vil man prøve debulking, eventuelt kan tracheotomi bli nødvendig.
  • Ved meget avanserte tumorer kan det bli nødvendig med primær laryngektomi og postoperativ strålebehandling. 

Disse tumorene vil alltid få strålebehandling som dekker primærtumor og regionale lymfeknuter på halsen.

Alder (>70 år) er ingen kontraindikasjon mot behandling, men forutsetter at pasienten er i god fysisk og mental form (15).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020