Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær strålebehandling av strupehodet

Generelt

Strålebehandlingen rettes mot primærtumor. I tillegg bestråles regionale lymfeknuter ved manifeste regionale metastaser.

Avhenging av primærtumors lokalisasjon og/eller T-stadium, vil det være aktuelt å strålbehandle regionale lymfeknuter på grunn av høy sannsynlighet for mikroskopisk sykdom.

Målevolum og dose blir individuelt tilpasset.

Behandlingen gis alene eller i kombinasjon med kirurgi (T4), eventuelt kjemoterapi (T3-T4).

Målevolum og dose blir individuelt tilpasset.

Indikasjon

  • Strupekreft

Mål

  • Eliminere tumor
  • Redusere tumorvolum
  • Fjerne eller begrense omfang av regionale metastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020