Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved strupekreft

Partielle reseksjoner

Små tumorer

Operasjonspreparat fra total laryngektomi. Larynx er åpnet baktil. Klikk for større bilde.

Mikrolaryngoskopi med reseksjon med CO2 laser (10). Tumor skjæres ut med god margin, så langt det er mulig. Preparatet orienteres før fiksering og histopatologisk undersøkelse.

Cordektomi 

Hele stemmebåndet fjernes enten endolaryngealt eller ved at man deler skjoldbrusken i midtlinjen, åpner larynx og fjerner stemmebåndet.

Hemilaryngektomi

Vertikal – ved strikt ensidige lesjoner fjernes den syke halvdel.

Horisontal – ved enkelte supraglottiske tumorer kan en begrenset reseksjon av øvre del av strupen være et egnet inngrep.

Total laryngektomi – hele strupen fjernes. Pasienten mister stemmen og puster gjennom et tracheostoma.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020