Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Laryngektomi

Generelt

Primært behandles strupekreft kurativt med strålebehandling, unntatt T1a svulster som fjernes ved hjelp av laserkirurgi.

Laryngektomi innbefatter fjerning av strupe og tungeben.

Laryngektomi ved T4

  • Elektiv kirurgi - laryngektomi gjøres 4-6 uker etter siste strålebehandling.
  • Primærkirurgi - gjøres kun i akutte situasjoner på grunn av luftveishinder.

Indikasjon

  • Strupekreft

Mål

  • Reseksjon av tumor med kurativ hensikt

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020