Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved strupekreft

Avansert tumor kan gi pustebesvær som kan gjøre det nødvendig med tracheotomi. Avansert tumor gir dessuten "reffered pain" til øret, eller svelgbesvær.

Glottis

Glottisk larynx cancer gir tidlige symptomer i form av heshet. Derfor skal heshet av ukjent årsak, som varer i mer enn tre uker, alltid vurderes av ØNH-spesialist. 

Supraglottis

Cancer i supra/sub glottisk larynx gir relativt sene symptomer. Symptomer kan være stemmeforandringer, fremmedlegemefølelse og stridor. Spredning til lymfeknuter på halsen kan være første symptom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020