Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved strupekreft

Epiteliale tumorer klassifiseres ifølge International Union Against Cancer (UICC) (3,4). 

T-klassifikasjon

T-klassifikasjon representerer primærtumors omfang.

Supraglottis

 • T1 – tumor er begrenset til den ene siden av supraglottis, med normal bevegelighet av stemmebånd.
 • T2 – tumor infiltrerer stemmebånd uten fiksasjon av larynx.

 

 

 • T3 – tumor er begrenset til larynx med fiksasjon av stemmebånd og/eller infiltrasjon post cricoidalt, preglottiske rom eller antydet erosjon av skjoldbrusken.
 • T4a – tumor vokser gjennom skjoldbrusken eller ned i trachea og bløtdeler på halsen.
 • T4b – tumor har vokst inn i prevertebrale rom, mediastinale strukturer eller karotis kommunis.

 

Glottis

 • T1 – tumor begrenset til stemmebånd, med normal mobilitet.
  • a - tumor begrenset til ett stemmebånd.
  • b - tumor omfatter begge stemmebånd.
 • T2 – tumor omfatter supraglottis og/eller subglottis, og/eller med nedsatt stemmebåndsmobilitet. 
 • T3 – tumor er begrenset til larynx med fiksasjon av stemmebånd og/eller infiltrasjon i det paraglottiske rom eller antydet bruskerosjon.
 • T4a – tumor vokser gjennom skjoldbrusken, ned i trachea, bløtdeler på halsen/tunge.
 • T4b – tumor invaderer prevertebrale rom, mediastinale strukturer eller karotis kommunis.

 

Subglottis

Meget sjelden.

N-klassifikasjon

N-klassifikasjon representerer spredning til regionale lymfeglandler på halsen målt i største diameter.

 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1 – ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 3 cm 
 • N2 
  • a – ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm
  • b – flere ipsilaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
  • c – bilaterale eller kontralaterale lymfeknutemetastaser ≤ 6 cm
 • N3 – lymfeknutemetastaser > 6 cm 

M-klassifikasjon

M-klassifikasjon representerer fjernmetastaser.

 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser

   

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020