oncolex logo
Utskriftsdato 15.8.2020

Spredningsmønster for strupekreft

Små stemmebåndssvulster (T1) har sjelden spredning. Større svulster, spesielt de som er lokalisert til supraglottis har ofte lymfogen spredning til halsen.

Fjernmetastaser forekommer relativt sjelden på diagnosetidspunktet (±  2 %), men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon. Prognosen ved spredning til lunge eller andre lokalisasjoner er meget dårlig.